Brev til medlemmerne

I denne corona-tid er der meget som ikke er muligt. Det er ikke muligt at holde en generalforsamling, som kunne løse konflikten i Det Danske Rosenselskab.

Vi, der blev valgt 27. oktober 2019, kan oplyse, at vi er i forhandling med den tidligere bestyrelse for at finde et forlig, hvilket burde være muligt.

Vi forsøger det bedste vi kan, at holde vore medlemmer skadesløse, f.eks. ved at udarbejde RosenNyt Nyhedsbreve, der handler om vores fælles passion: Roser – for vi vil det bedste for Det Danske Rosenselskab, selvom ikke alt er muligt lige nu.

Med håb om et dejligt forår.

Jens Dejgaard Jensen, formand