Kære medlemmer af Det Danske Rosenselskab

Kære medlemmer af Det Danske Rosenselskab

4. december 2020 Slået fra Af Birthe

Vi har nu udsendt kontingentopkrævninger, så vi kan få lidt midler at arbejde med til foreningens og medlemmernes bedste. Kontingentopkrævningen er i overensstemmelse med beslutningen på foreningens generalforsamling 2019.
Mange medlemmer har modtaget mail fra Inger Schierning (tidl. formand, blev ekskluderet på generalforsamlingen 2020), med fejlagtige påstande.
Derfor skal gentages hvad vi tidligere har oplyst, at kontingenterne bliver indbetalt til en konto tilhørende Det Danske Rosenselskab, og kun anvendes til formål relevante for foreningen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen