Rosenkredse

Det Danske Rosenselskab er organiseret i en række rosenkredse. På kortet kan du få en hurtig oversigt over kredsene

Rosenkreds Aarhus Kredsleder Bent Jensen rosenkreds.aarhus@gmail.com

Rosenkreds Himmerland Kontaktperson Bent Jensen rosenkreds.aarhus@gmail.com

Rosenkreds Midtjylland Kredsleder Arne Simonsen simonsenarne47@gmail.com

Rosenkreds Midt-Vestjylland Kontaktperson Arne Simonsen simonsenarne47@gmail.com

Rosenkreds Nordjylland Kredsleder Merete Møller merete@kyllingborghus.dk

Rosenkreds Ribe-Esbjerg Kredsleder Lilian Skønager lilian@skonager.dk

Rosenkreds Sønderborg og omegn Kontaktperson Jens Otto Pedersen rosenkreds.trekanten@gmail.com

Rosenkreds Trekanten Kredsleder Jens Otto Pedersen rosenkreds.trekanten@gmail.com

Rosenkreds Fyn Kontaktperson Gerner H. Sørensen gerner@odc.dk

Rosenkreds Lolland-Falster Kredsleder Birthe Magnusson

Rosenkreds Nordsjælland Kredsleder Peter Lindrup peterlindrup@gmail.com

Rosenkreds Vestsjælland Kredsleder Carsten Carlsen uv8d63q4@gmail.com

Rosenkreds Syd-Østsjælland Kredsleder Peter Ørum Scherg peter-scherg@live.dk

Rosenkreds København og omegn Kontaktperson Anne Holländer anne.hollaender@gmail.com