Bestyrelsen marts 2024

Formand og sekretær: Jens Otto Pedersen
Trappendalvej 29
6094 Hejls
Mobil: 41 29 23 09
formand@detdanskerosenselskab.dk

Næstformand: Bent Jensen
bentjensen@grundfos.com

Kasserer: Peter Lindrup
kasserer@detdanskerosenselskab.dk

Bestyrelsesmedlem Lilian Skønager
lilian@skonager.dk

Bestyrelsesmedlem Peter Ørum Scherg
peter-scherg@live.dk

Bestyrelsesmedlem Gunnar Midtgaard Krag
trappendal@profibermail.dk

Bestyrelsesmedlem Henrik Olsen
loneoghenrik@hgtv.dk

Suppleant Gerner Hahn Sørensen,
gerner@odc.dk

Suppleant Kurt Hansen
kurt@c.dk

Redaktør Peter Lindrup
rosennyt@detdanskerosenselskab.dk

Webmaster Birthe Magnusson
webmaster@detdanskerosenselskab.dk
bimagnus@gmail.com