Generalforsamling 2024

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Det Danske Rosenselskab

lørdag den 16. marts 2024 kl. 14.00

i Frøbjerg Samlings og Kulturhus, Frøbjergvej 76, 5560 Aarup

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

5. Forslag til drøftelse og beslutning.

6. Forelæggelse af budget for indeværende år og fastsættelse af kontingenter for det kommende år.

7. Valg af formand / kasserer frem til ordinær generalforsamling 2026.

8. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelse og suppleanter til bestyrelse:

2 medlemmer vælges frem til ordinær generalforsamling 2026

1 suppleant vælges frem til ordinær generalforsamling 2026

9. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

— —

Forslag til behandling på generalforsamlingen (dagsordenens pkt. 5) skal være formanden i hænde (benyt mail: formand@detdanskerosenselskab.dk) senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. 2. marts 2024.

OBS: Forslag skal være formuleret så de kan sættes til afstemning.

Senest 8 dage før generalforsamlingen vil alle indkomne forslag samt regnskab blive udsendt til medlemmerne pr. mail.

Af hensyn til kaffe, stoleopstilling etc. opfordrer vi til, at man tilmelder sig på info@detdanskerosenselskab.dk. senest 10. marts.

Kandidatur til bestyrelsen må gerne meddeles på forhånd. Det er også muligt at opstille som kandidat på selve generalforsamlingen. Bemærk venligst, at for at være valgbar til bestyrelsen skal man have et gyldigt medlemskab, dvs. have betalt kontingent for 2024 inden generalforsamlingen.