Årsmøde 2024

Hermed indkaldes til Årsmøde 2024 for alle ressourcepersoner.
Kredsledelserne må sædvanligvis stille med 3 personer, men vi er til at snakke med
Årsmødet finder sted lørdag 16. marts 2024 kl. 10-13
i Frøbjerg Samlings og Kulturhus, Frøbjergvej 76, 5560 Aarup
med følgende program:

  1. Orientering fra bestyrelsen
  2. Kredsstruktur
    Diskussion i grupper (eller plenum), mulighed for ”walk and talk”, fælles plenum til referat.
  3. Ændringer i DRS-håndbog (Håndbogen kan rekvireres).
  4. Året rose ”til den vilde have” 2025 annonceres.
  5. Erfaringsudveksling omkring ”roser i den vilde have”.
  6. Eventuelt.
    Hvis I har andre ønsker eller ideer til årsmødet, hører vi meget gerne om det på forhånd, så vi kan tilrettelægge årsmødet bedst muligt til alles tilfredshed.

Kl. 13-14 er der frokost, hvor Det danske Rosenselskab er vært.
Her vil der også være tid til at klare eventuelle mellemværender med Anton fra JAS-roser.
Roser kan bestilles i forvejen frem til den 8. marts hos Anton på tlf. 40 62 98 05.
Kl. 14 starter generalforsamlingen.
Bestyrelsen håber på stor tilslutning til såvel årsmøde som generalforsamling, og appellerer til
kredslederne om at opfordre lokalt.
Tilmelding på mail info@detdanskerosenselskab.dk senest den 6. marts