Generalforsamling 2020

Den ordinære generalforsamling 19. september 2020 i Det Danske Rosenselskab blev afholdt på Comwell Korsør. Der var mødt ca. 70 medlemmer og afgivet ca. 40 fuldmagter.

Generalforsamlingen forløb i god ro og orden. Der blev orienteret om de vanskelige forhold, der har hersket det seneste års tid. Denne orientering blev vel modtaget. Regnskabet og revisorens bemærkninger blev lige ledes gennemgået og taget til efterretning.

Der var næsten 100% opbakning til bestyrelsen som oprindelig blev valgt på den ekstraordinære generalforsamling 27. oktober 2019.

De bestyrelsesmedlemmer, der ønskede at genopstille blev genvalgt med applaus. Et enkelt bestyrelsesmedlem ønskede ikke at genopstille og et enkelt ønskede at blive afløst. Der blev derfor valgt et nyt bestyrelsesmedlem og en suppleant.

OBS Medlemmer kan rekvirere referat og årsrapport på info@detdanskerosenselskab.dk

Bestyrelsen