Generalforsamling 2022

Kære medlemmer af Det Danske Rosenselskab
Som følge af Corona pandemien har det i lang tid ikke har været muligt at få afviklet en ordinær generalforsamling ifølge Det Danske Rosenselskabs vedtægter.
Det er heldigvis muligt nu!
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Det Danske Rosenselskab
Lørdag den 19. marts 2022 kl. 14.00 i Frøbjerg Samlings og Kulturhus, Frøbjergvej 76, 5560 Aarup
med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 5. Forslag til drøftelse og beslutning.
  a. Bestyrelsen har stillet forslag til ændring af vedtægter. (Bilag)
 6. Forelæggelse af budget for indeværende år og fastsættelse af kontingenter for det kommende år.
 7. Valg af formand kasserer frem til ordinær generalforsamling 2024.
 8. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelse og suppleanter til bestyrelse.
  2 medlemmer vælges frem til ordinær generalforsamling 2024
  1 suppleant vælges frem til ordinær generalforsamling 2024
 9. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant. En revisor kan være ekstern, i så fald er den anden
  valgte revisor kritisk revisor.
 10. Eventuelt.
  — ooOoo —
  Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde (benyt mail: formand@detdanskerosenselskab.dk) senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. 4. marts 2022.
  Opmærksomheden henledes på, at forslag skal være formuleret så de kan sættes til afstemning. Senest 8 dage før generalforsamlingen vil alle yderligt indkomne forslag samt regnskab blive udsendt til medlemmerne pr. mail.
  Af hensyn til kaffe, stoleopstilling etc. opfordrer vi til, at man tilmelder sig på følgende mail senest 14. marts 2022: info@detdanskerosenselskab.dk.
  Kandidatur til bestyrelsen må gerne meddeles på forhånd. Det er også muligt at opstille som kandidat på selve generalforsamlingen. Bemærk venligst, at for at være valgbar til bestyrelsen skal man have et gyldigt
  medlemskab, dvs. have betalt kontingent for 2022 inden generalforsamlingen.
  Vel mødt!
  Bestyrelsen