Generalforsamling 2023

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Det Danske Rosenselskab

Lørdag den 18. marts 2023 kl. 14.00 i Frøbjerg Samlings og Kulturhus, Frøbjergvej 76, 5560 Aarup

med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 5. Forslag til drøftelse og beslutning.
 6. Forelæggelse af budget for indeværende år og fastsættelse af kontingenter for det kommende år.
 7. Valg af formand kasserer frem til ordinær generalforsamling 2024.
 8. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelse og suppleanter til bestyrelse.
  2 medlemmer vælges frem til ordinær generalforsamling 2024
  1 suppleant vælges frem til ordinær generalforsamling 2024
 9. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant. En revisor kan være ekstern, i så fald er den anden valgte revisor kritisk revisor.
 10. Eventuelt.

— — —

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde (benyt mail: formand@detdanskerosenselskab.dk) senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. 3. marts 2022.

Opmærksomheden henledes på, at forslag skal være formuleret så de kan sættes til afstemning.

Senest 8 dage før generalforsamlingen vil alle yderligt indkomne forslag samt regnskab blive udsendt til medlemmerne pr. mail.

Af hensyn til kaffe, stoleopstilling etc. opfordrer vi til, at man tilmelder sig på følgende mail senest 14. marts 2022: info@detdanskerosenselskab.dk.

Kandidatur til bestyrelsen må gerne meddeles på forhånd. Det er også muligt at opstille som kandidat på selve generalforsamlingen. Bemærk venligst, at for at være valgbar til bestyrelsen skal man have et gyldigt medlemskab, dvs. have betalt kontingent for 2023 inden generalforsamlingen.

Vel mødt!

Ps: PS. Jens Anton fra JAS-roser leverer i forbindelse med generalforsamlingen forudbestilte roser. Du skal kon-takte Jens Anton på tlf. 64 44 23 77 eller 40 62 98 05 og bestille dine roser senest en uge før (11. marts).