Rosenforlig 2021

Kære nuværende og tidligere medlemmer af det Danske Rosenselskab
Som det er jer bekendt, har der siden efteråret 2019 været en konflikt om, hvem der er den gyldige bestyrelse i forhold til Det Danske Rosenselskab.
Det mundede 25. august 2020 ud i, at der af Jens Dejgaard Jensen m.fl. blev udtaget stævning mod Inger Schierning m.fl. med krav om anerkendelse af bestyrelse valgt 27. oktober 2019.
Retten fastsatte 27. september 2021 som dato for hovedforhandling.
Torsdag 6. maj 2021 mødtes parterne i sagen til mæglingsmøde i Retten i Lyngby.
Som udgangspunkt var parterne enige om, at der fortsat er uenighed om hvilken bestyrelse, der er den gyldige i forhold til DRS. Ligeledes enighed om, at det for de involverede parter og ikke mindst foreningens fremtid, var formålstjenstligt at forsøge at forlige sig ud af konflikten.
Efter ca. 10 timer lykkedes det at få sammensat en forligstekst, så stævning og efterfølgende retssag aflyses.
Forligets hovedtræk
• Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 21. august 2021. Der er nyvalg til samtlige poster.
• Til indkaldelse til generalforsamlingen foretages samkørsel af medlemslister fra september 2019 og nyeste medlemsliste.
Samtlige indkaldte medlemmer har stemmeret som følge af den ekstraordinære situation. Kun medlemmer med gyldigt medlemskab er valgbare.
• Parternes dokumenterede relevante udgifter frem til generalforsamlingen afholdes af foreningen.
Foreningen refunderer kr. 50.000 til hver part til dækning af advokatudgifter.
De samlede resterende advokatudgifter forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
• Som en konsekvens af forliget trækker parterne respektive politianmeldelser og eksklusioner tilbage.
• Jens Dejgaard og Inger Schierning står som fælles afsendere af kommunikation til medlemmer og internationale organisationer vedr. forlig og generalforsamling.
• Parterne forpligter sig til alene at udsende fælles information til medlemmerne og andre om forliget og generalforsamlingen.
• Advokaterne fører forliget til retsbogen.
Denne orienteringsskrivelse sendes til de medlemmer, der modtager indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling og samtidig hermed lægges på begge parters hjemmesider:
detdanskerosenselskab.dk og roseridanmark.dk
Begge parter vil hermed gerne udtrykke tilfredshed med, at konflikten på denne måde kan afsluttes på en

værdig måde.
Med venlig hilsen
Inger Schierning og Jens Dejgaard Jensen